FANDOM


Unreleased

No. Image Name Voice Actor Rarity
Ono Daisuke SSR
Nokanshi
入殓师 - 納棺師
Onikiri
鬼切 - 鬼斬
Toriumi Kousuke SSR
Hanae Natsuki
Nyunaisuzume
入内雀
Kohaku
小白
(Hakuzosu?)
Otani Ikue SSR
Miketsu-gero N